ზოგადი ინგლისური ენის კურსი

ზოგადი ინგლისური ენის კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს ინგლისური ენა საფუძვლიანად აკადემიურ დონეზე.
კურსის განმავლობაში თანაბარი ყურადღება ექცევა შემდეგი ძირითადი უნარ-ჩვევების  ჩამოყალიბებას:

 • წერა - ინგლისურენოვანი თემები, ესსე, კრიტიკა, ანალიზი, ოფიციალური და არაოფიციალური წერილების წერის სფეციფიკის   შესწავლა
 • კითხვა - უცხო ტექსტების შინაარსისა და კონტექსტის სრულყოფილად გაგება)
 • მოსმენა - საუბრის უნარის განვითარება ინგლისურ ენაზე
 • საუბარი- ინგლისურენოვანი აზროვნება და თავისუფალი მეტყველება

 

ზოგადი ინგლისური ენის პროგრამა შედგება 7 ძირითადი საფეხურისგან:
 • Starter  (3 თვე)
 • Elementary (4 თვე)
 • Pre-Intermediate (4 თვე)
 • Intermediate (4 თვე)
 • Upper-Intermediate (4 თვე)
 • Pre-Advanced (4 თვე)
 • Advanced (4 თვე)

 

 

კურსის აღწერა:

 • სწავლება მიმდინარეობს Cambridge-ის უახლესი გამოცემის სახელმძღვანელოების მიხედვით.
 • კურსის მიმდინარეობისას ყოველ დონეზე გამოიყენება ძირითადი სახელმძღვანელო, ასევე დამატებით გრამატიკის სახელმძღვანელო.
 • მეცადინეობა შესაძლებელია როგორც ჯგუფურად, ასევე ინდივიდუალურად:
ჯგუფური მეცადინეობა:
 • გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3ჯერ.
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1 საათი და 30 წუთი
 • ჯგუფში სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობაა-6
ინდივიდუალური მეცადინეობა:
 • გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3ჯერ.
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1 საათი
 • ჯგუფში სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობაა- 1

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, მელიქიშვილის ქ. № 23, 0179
(+995 32) 2 22 50 42
555 005 755, 571 807 799