ინტენსიური ზოგადი ინგლისური ენის კურსი

ინტენსიური ზოგადი ინგლისური ენის კურსი გულისხმობს ზოგადი ინგლისური ენის ერთი სრული დონის გავლას 5 კვირაში. კურსის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ აიღოთ შესაბამისი დონის სერთიფიკატი.  ინტენსიური კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს მოკლე პერიოდში შეისწავლოს ინგლისური ენა.  პროგრამა მოიცავს 5 კვირას (25 საათი)

ჯგუფური მეცადინეობა:

 

ინდივიდუალური მეცადინეობა:

ბეჭდვა