კურსები

ზოგადი ინგლისურის კურსი (7 დონე)
General English Course
მეცადინეობის ტიპი
სტანდარტული
საფასური
ხანგრძლივობა (დონე)
ჯგუფური მეცადინეობა 140 ლარი 4 თვე
3-ჯერ კვირაში, 1.5სთ/დღეში  
ინდივიდუალური 185 ლარი 3 თვე
3-ჯერ კვირაში, 1 სთ/დღეში   
ინტენსიური ( 1 / 2+ მსმენელი)
300 ლარი 1 თვე
5-ჯერ კვირაში, 1 სთ/დღეში  
ინტენსიური ( ჯგუფური) 250 ლარი 6 კვირა


საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდების მოსამზადებელი კურსები
International  Exam Preparation Courses
მეცადინეობის ტიპი საფასური ხანგრძლივობა (კურსი)
IELTS  (ჯგუფური / ინდივიდუალური)
180/250 ლარი 2 თვე   
3-ჯერ კვირაში, 1.5სთ/დღეში
IELTS (ინტენსიური) 1/2+მსმენელი 300 ლარი 5 კვირა
5-ჯერ კვირაში, 1სთ/დღეში   
FCE (B2), CAE (C1) (ჯგუფური/ინდივიდ.) 180 /250 ლარი 5 თვე 
3-ჯერ კვირაში, 1.5სთ/დღეში
SAT (ჯგუფური/ინდივიდუალური) 400 ლარი 3 თვე 3-ჯერ კვირაში, 1.5 სთ./დღეში
TOEFL (ჯგუფური/ინდივიდუალური)
180 /250 ლარი 2 თვე 
3-ჯერ კვირაში, 1.5სთ/დღეში
.

პროფესიული ინგლისურის კურსი
English For Professional Purposes
მეცადინეობის ტიპი საფასური ხანგრძლივობა (კურსი)
Business English Course (ჯგუფური/ინდივიდ) 150 /250 ლარი  
3 თვე  
3-ჯერ კვირაში, 1.5 სთ/დღეში
Aviation English Course (ჯგუფური/ინდივიდ) 150 /250 ლარი  
3 თვე  
3-ჯერ კვირაში, 1.5 სთ/დღეში
Medical English Course (ჯგუფური/ინდივიდ) 150 /250 ლარი  
3 თვე  
3-ჯერ კვირაში, 1.5 სთ/დღეში
Native Speaker 300 ლარი 3 თვე 3-ჯერ კვირაში, 1.5 სთ./დღეში
Native speaker 200 ლარი 4 თვე 2-ჯერ კვირაში, 1.5 სთ./დღეში

შემოგვიერთდით Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, მელიქიშვილის ქ. № 23, 0179
(+995 32) 2 22 50 42
555 005 755, 571 807 799